Att bo hos oss

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Brand

Vid brand, ring 112. Använd aldrig hiss vid utrymning, man kan fastna i den om strömmen bryts.
Brandvarnare finns monterade i varje lägenhet. Hyresgästen ansvarar för att hålla brandvarnaren ren samt funktionsprova brandvarnaren minst en gång per månad.

Felanmälan

Felanmälan görs på mail till ulf.gilford@telia.com eller per telefon eller SMS på 0708 22 59 34 under dagtid, övriga tider på dygnet ringer man enbart om det  gäller fel av allvarligare art som inte kan vänta t ex. vattenläcka, elavbrott, utelåsning etc.

Störningar

Undvik att störa grannarna vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt mellan 22.00 och 07.00 att inte spela musikinstrument eller ha hög volym på TV eller stereo.

Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Hen har ansvar för att se till att gäster inte är störande. Vi debiterar kostnader för utryckningar av störningsjour.

Fest

Om hen ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Parabol och antenn

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong eller fönster.

Balkonger

Se till att krukor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under er. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill på balkongen p.g.a. os och brandrisk. Använd el grill men visa hänsyn till grannarna. Det finns en el grill på gården som alla får använda, placera den så långt från husfasaden som möjligt.

Sopor

Soppåsen ska alltid vara ihopknuten innan den kastas. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Vänligen sortera rätt enligt anvisningar i miljörummet och på gården. Locken på sopkärlen på gården måste gå att stänga, fåglar och råttor kan annars komma åt innehållet med risk för smittspridning. Kartonger återvinns på närmaste miljöstation som ligger på hamnplan utanför Ericsson, ca 700 m. från Drottninggatan 12A.

Egna möbler

Vi ser allmänt i Sverige ett ökande problem med vägglöss och andra skadeinsekter som orsakar både lidande och ekonomisk skada.
Gilford Real Estates AB hyr ut alla våra lägenheter fullt möblerade samt porslin etc man behöver för att bo hos oss, för att undvika problem med skadedjur tillåter vi därför inte några egna möbler.

Rökning

Rökning är förbjudet i lägenhet samt alla allmänna utrymmen såsom hiss, tvättstuga, trapphus m.m. men är tillåten på gården, använd utplacerad askkopp. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

Husdjur

Husdjur i alla dess former är inte tillåtna i lägenhet eller övriga områden inklusive gård pga. allergikänslighet hos en del av våra hyresgäster, människor kan även vara rädda för vissa husdjur.

Fågelmatning

Matning av fåglar från balkongen eller på marken runt husen är förbjuden, det drar till sig möss och råttor.

Cyklar, pulkor och barnvagnar

Dessa ställs i källarens Bike Room och inte i trapphus och entréer. Utrymningsvägar vid brand samt tillgänglighet för utryckningspersonal är livsviktigt. Föremål i trapphus ökar även brandrisken.

Vatten

Vi behöver nu alla hjälpas åt att spara på vattenresurserna som ett led i att undvika vattenbrist under sommaren. Använd sunt förnuft och använd inte mer vatten är du behöver, t ex kan man borsta tänderna utan att ha rinnande vatten hela tiden. Man får inte spola ned annat än toalettpapper i wc-stolen.

Ohyra

Vid misstanke om skadedjur i lägenheten skall hen alltid i första hand kontakta hyresvärden som tar hand om ärendet för vidare åtgärd. För allmän information om skadedjur, identifiering och hur man kan undvika dem, se också Anticimex hemsida, www.anticimex.se.

Besittningsrätt

Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt.

Tvättstuga

Tvättstugan är en gemensam tillgång som alla hyresgäster har ansvar för. Naturligtvis lämnar man tvättstugan i det skick man själv vill möta den.
Det är trots allt trevligare att göra rent efter sig själv än efter andra.

Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga, då får man också bästa tvättresultatet. Klorin får inte användas för blekning och rengöring. Man får inte heller färga kläder eller tvätta mattor i maskinerna. Den som kommer efter kan få sin tvätt förstörd. Gör rent i tvättmedelsfacken, ta bort ludd från torktumlarens luddfilter, torka av mangeln. Släng skräp i papperskorg eller soptunna.
Sopa av och våttorka golvet vid behov. Följ i övrigt de regler som gäller för tvättstugan enligt anslagen.