Flytta in

Inflyttning

Nycklarna till lägenhet och postbox överlämnas i samband med inflyttningsdag.

Att tänka på

Hyresinbetalning skall ske senast tre dagar före inflyttning.
Ange lägenhetsnummer och månaden som betalningen avser som referens vid betalning. Lägenhetens nummer finns angivet i kontraktet och på
lägenhetens ytterdörr.
Kontrollera att ert försäkringsskydd täcker ert boende hos oss.
Flyttskräp slängs sorterat i de miljöstationer som finns i huset.
Grovsopor och övrigt avfall lämnas till Affärsverkens miljöstationer.
Närmaste miljöstation för Affärsverken finns i Drottninggatans förlängning på hamnplanen – ca. 700 meter från Drottninggatan 12A.
Obs, detta gäller även kartonger.

El, Wifi

El och Internet inkl. WiFi ingår i hyran, inloggningsuppgifter för internet finns i välkomstpärmen i lägenheten. Kontakta hyresvärden vid frågor eller problem.

VVS

Vid fel på vatten, värme, avlopp eller andra fel som kan orsaka skada:
Felanmäl och kontakta hyresvärden omgående på mail ulf.gilford@telia.com eller telefon/SMS 0708 22 59 34.