Flytta ut

Uppsägning

Uppsägning sker skriftligen / via mail till oss och måste vara gjord av kontraktsinnehavaren.

Vår postadress
Gilford Real Estates AB
Drottninggatan 12A
371 31 Karlskrona
E-post: ulf.gilford@telia.com

 

Städning

Eftersom städavgift betalas i förväg städar vi lägenheten efter att utflyttning är genomförd. Inga personliga ägodelar får lämnas kvar.
Eventuella grovsopor bortforslas av avflyttandehyresgäst och får inte slängas
i miljörummet.

Visning

Vi tar kontakt med den boende hyresgästen för att bestämma tid för lägenhetsvisning för ny hyresgäst. Vi genomför dessa och man behöver inte vara hemma under visning.

Det är tacksamt om ordningen är god i lägenheten – detta för att underlätta visningen.

Besiktning vid avflyttning

bestäms gemensamt av hyresvärd och hyresgäst. Hyresgäst bör meddela hyresvärden om besiktning minst 1 vecka innan avflyttning.

Avsyningen av lägenheten görs gemensamt och det skrivs ett besiktningsprotokoll som avflyttande hyresgäst undertecknar. I samband med avsyningen lämnas alla nycklar till hyresvärden.

Saknas någon nyckel är avflyttande hyresgäst ersättningsskyldig för cylinderbyte. Hyresgästen är även betalningsskyldig om det finns skador eller onormalt slitage på lägenheten. Postfack skall vara rensat på post vid avflyttningen.