Hyresbetalning

Betalning

Betalning ska ske i god tid före månadsskiftet.

Betalning kan ske via vårt bankgiro 974–4129. För internationell betalning kontakta Gilford Real Estates ab.

Ange alltid lägenhetsnummer och vilken månad det gäller som referens när hyran skickas in. Inga hyresavier skickas ut, hyresgästen ansvarar själv för att hyran blir inbetald i tid.

Påminnelser och avgifter

Om inte hyran betalas i tid tas en påminnelseavgift på SEK 75 ut varje gång en påminnelse skickas ut. Vid kravutskick utgår en avgift på 160 kronor.
Info om avgifter sänds ut och skall betalas senast i samband med nästa hyresinbetalning.

OBS! Tvingas vi gå vidare till inkasso tillkommer ytterligare kostnader och hyresgästen riskerar att förlora sitt boende.